Jämtlands största idrottsförening

FRÖSÖ IF

Frösö IF är en levande förening med ett flertalet sporter och fler sektioner. Nedan hittar du våra stadgar, policy och vilka som ingår i vår styrelse.

STADGAR & POLICY

 

STYRELSE

Ledarmöter

Peter Berg
070-6816171

berg.p@telia.com

Torbjörn Ryman

070-5398312

Peter Nordgren

070-6577338

Katarina Rehnsbo

070-3901027

Revisorer

Kjell Zakrisson
Hans Wessén

Suppleanter

Kristina Andersson

LOGOTYP