Frösö IF byter konstgräs

Frösö IF kommer under senhösten att anlägga en ny konstgräsplan på sin hemvist

Länsförsäkringar Aktivitetscenter (LAC). Konstgräset på 11 mot 11-fotbollsplanen kommer bytas ut och det befintliga gräset flyttas till en outnyttjad yta bredvid, där det tidigare låg en isrink. Här planeras för en ny allaktivitetsyta. Finansieringen bygger på banklån med kommunal borgen, anläggningsstöd och medel från Idrottslyftet.

– Vi börjar till vår glädje bli trångbodda på Länsförsäkringar Aktivitetscenter eftersom vår verksamhet med aktiva barn och ungdomar växer. Behovet av fler idrottsytor är stort, inte bara för Frösö IF utan i hela Östersund. Därför är det mycket bra att vi nu har möjlighet att både uppgradera vår 11 mot 11-plan och samtidigt tillföra en ny aktivitetsyta med konstgräs. Allaktivitetsytan är tänkt att kunna användas till många olika idrotter, året runt. Exempelvis kan ytan spolas på vintern för skridskoåkning.

Förutom idrottsytorna kommer vi också att göra en översyn och uppgradering av förrådsutrymmen samt viss miljöanpassning.

Arbetet med utbytet av konstgräset startar i slutet av denna vecka och det nya gräset kommer på plats under vecka 43-44 om allt går som det ska! Vi är stolta att kunna utveckla vår hemvist, Länsförsäkringar Aktivitetscenter / Lövsta IP

Vi vill skapa livslång rörelseglädje och gemenskap för alla. Frösö IF fyller 100 år nästa år och vi kommer att fortsätta vara en naturlig del av Frösöns barn, ungdomar och vuxnas fritid, genom att vara där de finns inom idrotten samt i samverkan med skolor och fritidsgårdar.