Föreläsning tidig specialisering – utslagning? – RF SISU

Vill du att ditt barn skall få de bästa möjligheterna och förutsättningarna att lyckas i sin idrott?

Som förälder, tränare eller ledare inom föreningslivet, ställer vi oss ofta frågan om vad som är det bästa för att just våra barn ska lyckas inom sin idrott. Vi vill se glädjen i deras ögon då de känner att de vunnit, lyckats eller övervunnit något. Detta är en drivkraft som får många föräldrar/ledare att lägga ner mycket tid i form av ideella insatser som knappt går att mäta i pengar, men som påverkar otroligt många barns uppväxt och deras relation till rörelse och idrott för resten av livet.

Christer Malm är professor i idrottsmedicin vid Umeå Universitet. Christer har forskat kring barn och träning och vilka faktorer som är avgörande för att vi skall bereda möjlighet för så många barn som möjligt att nå dit dom önskar.

Du kommer som deltagare få med dig teoretisk bakgrund och några handfasta tips. Tips på hur du som involverar dig i barns idrott inte handlar godtyckligt, utan i stället skapa strategier där så många som möjligt ges chansen att nå sina mål med fakta som grund.

Föreläsningen är Gratis!

Anmälan Föreläsning tidig specialisering – Utslagning?