Riktlinjer JHFF och info SISU

Den ökade smittspridning som sker just nu ställer nya och tuffare krav på hur vi tillsammans ska förhindra densamma. Samtidigt uppmanas idrotten att så långt det går hålla anpassade aktiviteter för våra barn och unga. Tack vare ett gott arbete och stort ansvarstagande av många för att minska smittspridningen, har vi i Jämtland ännu inte ålagts de striktare råden gällande idrott, vilket innebär att vi kan fortsätta träna och ordna aktiviteter för våra aktiva – självklart fortsatt med samma stora ansvar.

Idag kom JHFF ut med riktlinjer för den lokala fotbollen som vi uppmanar alla att ta del av. Vi får fortsätta träna.  Vi gör det ansvarsfullt!

Nya riktlinjer JHFF 20 november 2020

Obs att dessa riktlinjer kan förändras snabbt och att vi avvaktar t.ex. kommunala anläggningsbeslut gällande förbud att samla fler än 8 personer.

RF Sisu Jämtland-Härjedalen informationsmöte

Här kan du i efterhand följa RF Sisus informationsmöte gällande Idrotten i Jämtland efter de nya allmänna råden.