Frösö IF i media
Vi har figurerat flitigt i media under våren och som brukligt både i positiva och ifrågasättande sammanhang. Orienteringen har lyfts fram i sitt arbete med att tänka nytt i Coronatider, fotbollens huvudfrågor har varit samarbetet med ÖFK och effekter av detta samt nytt konstgräs. Processen med försäljningen av Frösö Sportstuga och byggandet av bostäder i direkt närhet till Lövsta IP/LAC är ytterligare två ämnen som hamnat i media. Vi har också försökt och delvis lyckats lyfta fram frågan om fortsatt föreningsdrift av Valla Fritidsgård i kommunens spar- och prioriteringsarbete. Effekterna av Corona med bland annat den inställda Storsjöcupen och det ekonomiska stödet från RF har också fångats av media.

Att synas och höras media är en naturlig och viktig del för oss som är en stor förening, så är också vår vision och mission. Vi är och vill vara en naturlig del i dagens samhälle.

Frösö IF:s Vision: Vi skapar livslång rörelseglädje och gemenskap för alla

Frösö IF:s Mission: Frösö IF ska vara en naturlig del av Frösöns barn, ungdomar och vuxnas fritid, genom att vara där de finns inom idrotten samt i samverkan med skolor och fritidsgårdar, med målsättning att skapa livslång rörelseglädje.

Årsmötet:

På grund av Corona-pandemin blev årsmötet 2020 både senarelagt och genomfört digitalt istället för fysiskt. Detta medförde säkert att en del medlemmar inte deltog. Det gjorde också att ett tillfälle att träffas inom ramen för hela föreningen gick förlorad. Dessa fysiska möten där flera sektioner träffas samtidigt är viktiga i arbetet med att skapa ”Ett Frösö IF” något som är ett av huvudstyrelsens huvudmål. Vi är en förening oavsett vilken/vilka verksamheter vi är aktiva inom. I samband med mötet, kring val av förtroendevalda i våra verksamheter, finns fortfarande vakanser på ett antal poster. Den fortfarande pågående Corona-situationen påverkar starkt föreningen och skapar oklarheter om hur detta verksamhetsår kommer att utvecklas. Utifrån dessa frågetecken beslutades på årsmötet att vi ska hålla ett medlemsmöte under hösten, dels för att till dess ha kompletterat de vakanser vi har samt att vi då har en bättre bild av effekterna av Corona. Datum är inte satt ännu, vi återkommer med det efter sommaren.

På mötet beslutades också, för att tillvarata hela föreningens kompetens och åsikter, att varje sektion ska utse en representant i valberedningen till huvudstyrelsen. Förhoppningsvis leder detta till att samtliga verksamheter kommer känna sig representerade i huvudstyrelsen och med detta sagt, vill vi att ni snarast möjligt ute i sektionerna lyfter denna fråga så att vi vid medlemsmötet i höst fyller vakanta poster med en mångfaldig skara ledamöter.

Frösö Sportstuga
På årsmötet fick vi en presentation om var processen står just nu. Samråd rörande detaljplaneprocessen har på grund av Corona skjutits till i augusti. I övrigt ingen ytterligare information kring detta, men vi vill än en gång understryka att hela föreningens intressen ska höras och tillvaratas i denna process samt hur ekonomiskt överskott ska användas. Vi kommer återkomma till detta i höst.

NUS
Frösö IF inte längre huvudman När NUS efter år i malpåse för några år sedan återigen startades upp så var det med Frösö IF som huvudman. NUS har utvecklats, växt och satt nya mål, därför har vi valt att inte fortsätta som huvudman för NUS. Vi anser att vi inte längre kan fylla rollen som huvudman i ett arrangemang av den dignitet som NUS har blivit. NUS kommer fortsätta växa och utvecklas och de har därför skapat en egen organisation. Skidorna kommer fortsätta arrangera skidtävlingarna inom ramen för NUS precis som tidigare. Vi önskar NUS varmt lycka till!

Kompensationsstöd från RF
Som du kanske känner till så blev Frösö IF en ”vinnare” i fördelningen av kompensationsstödet som RF fått från staten, för att hjälpa föreningarna när stora ekonomiska värden gått förlorade på grund av Corona. Vår tolkning är dock inte att vi är vinnare, vi hade mycket hellre haft ett år med planerad verksamhet. Sanningen är den att den kompensation på 414 000:- som vi både är glada och tacksamma över ska ställas mot förlorade intäkter på 1 400 000:- Alla drabbade verksamheter, främst orientering och fotboll samt föreningens kansli, måste såklart se över sin ekonomi och verksamhet som effekt av detta. Det kompensationsstöd vi fått oss tilldelat ska vi använda och fördela till de verksamheter som påverkats.

Länsförsäkringar Aktivitetscenter, LAC, Warners och Frösö Skidlek
Vi är lyckligt lottade som har en anläggning som LAC som ”hem” för vår verksamhet. Dels ger det oss en hemvist men också en utgångspunkt för vår förening. Vi vill fortsätta utveckla området så att det blir en plats där vi förverkligar vår vision och kan jobba med utvecklingen av Frösö IF. Här ska alla få plats, känna sig hemma och vara delaktiga i utvecklingen till det som gör Frösö IF till en fantastisk förening. I de fall det kommer till särintressen som bara gagnar en verksamhet, så är det upp till den verksamheten att förverkliga det man vill göra. Enklast beskrivet är fotbollen och nytt konstgräs – bytet av konstgräset är ett särintresse för fotbollen och det är fotbollen som jobbar för att genomföra det. Såväl ekonomiskt som arbetsmässigt.

Det är vår vilja att hela föreningen tillsammans utvecklar och skapar ett relevant innehåll på LAC. I samband med att kommunens sparpaket inom Kultur- och fritidsnämnden presenterades så meddelades att varken Frösö Skidlek eller gräsplanerna på Warners ingår i kommunens framtida driftsplaner. Detta på grund av ekonomin. Frösö IF fick då frågan om vi ville ta över driften av dessa två anläggningar. Vi håller fortfarande på att diskutera detta med kommunen och vi är övertygande om att med rätt förutsättningar, så är det positivt för Frösö IF och vår verksamhet att drifta dessa två anläggningar.

Avslutar med ett praktiskt bra exempel där Frösö IF samverkar och jobbar med att förverkliga sin vision. V 27 arrangerade Valla Fritidsgård och Frösö IF tillsammans med Länsförsäkringar ett Idrottskollo på LAC/Lövsta för alla barn i åldrarna 13 – 18 år, med ett brett utbud av aktiviteter för sommarlediga ungdomar.

Med denna information vill vi tacka dig för det du gör för Frösö IF och hoppas att du får en fin “sensommar” – hoppas det ges tillfälle att på ett säkert sätt ändå få umgås och träffa nära och kära.

Hälsar Huvudstyrelsen Frösö IF
Tobbe, Katarina, Louise och Fredrik