Stötta FIF med Kvadratmetern

Hej!

Just nu lägger vi om konstgräset på 11 mot 11-planen och i samma projekt kommer vi även att anlägga en ny allaktivitetsyta på LAC, samt bl.a. nya förråd. Detta är en stor, viktig och nödvändig satsning för klubben, Coronaläget och en svår ekonomisk situation till trots, och ytterligare bidrag in behövs. Nu kan du som medlem, spelare, förälder, ledare eller företag, vara med och bidra! Ju mer eget kapital vi kan få ihop i denna finansiering desto lägre räntor och amorteringar kommande år. Många bäckar små…

BYTE AV KONSTGRÄSPLAN – VARFÖR?

Nuvarande plan närmar sig 14 år och har till vår stora glädje belastats hårt av våra lag under tiden, så det var dags för en ny matta. Vi kommer dock återanvända den gamla mattan i detta projekt, då vi till våren kommer att anlägga en ny allaktivitetsyta vid gamla isrinken. För att bibehålla intresset för aktivitet i vår förening krävs att vi följer med i utvecklingen och även löpande moderniserar vår arena. Frösö IF gör en stor samhällsnytta genom att skapa gemenskap och en meningsfull fritidsverksamhet för barn och ungdomar i området. Vi vill fortsätta att blomstra som fotbollsförening och vara en självklar och utvecklande förening för våra barn och ungdomar.

BUDGET

Uppskattad kostnad för projektet är 2,7 miljoner kronor. Vi har valt att finansiera projektet genom lån, anläggningsstöd samt genom medel från Idrottslyftet. Vi är otroligt tacksamma för den stöttning vi som förening får från Svenska Fotbollsförbundet och RF Sisu samt Länsförsäkringar Bank. Vi är även tacksamma till Östersunds Kommun som öppnade upp för denna möjlighet. Att vi valde finansiering via lån beror främst på att vi ville säkerställa att projektet kunde genomföras enligt önskad tidsplan.

Vi tror dock att det är många runt föreningen som vill bidra till denna satsning och som hellre ser att de intäkter vi har under året, kan fortsätta gå direkt till verksamheten än till avbetalning av ett nytt banklån. Vi tror att viljan är stor att kunna hjälpa till och trygga ett framtida underhåll av de nya ytorna samt att få bidra till detta utvecklingsprojekt i sin helhet.

FRÖSÖ IF – AMBITION OCH BREDD I FÖRENING

Frösö IFs fotbollssektion har drygt 600 aktiva spelare och välkomnar alla barn och ungdomar. Vi har en målsättning att möta alla spelare utifrån deras utveckling- och ambitionsnivå. Här ska alla få plats! Frösö IF är en ideell förening som bygger på olika engagemang, aktiviteter och sponsorer. Frösö IFs ungdomsverksamhet är omfattande och sköts av ett stort antal ideella ledare. Det är denna verksamhet som ligger till grund för att vi kan ha en bred social verksamhet i och kring vår klubbstuga. Frösö IF kommer 2021 att representeras av vårt herr- och damlag i div 2 respektive div 3. Även på ambitionsnivå har ett hårt arbete gett framgång och därav kan vi även på seniornivå se fram emot spännande matcher och publikfriande derbyn som några höjdpunkter under det kommande året på den nya planen.

Se bifogat dokument om hur du köper just din kvadratmeter! Stötta FIF med Kvadratmetern 2020

TACK FÖR DITT STÖD!

Frösö IF Fotbollssektionen