Nya riktlinjer gällande publik

 

Den 12 augusti uppdaterade SvFF:s sina riktlinjer gällande publik. I väntan på besked från regeringen gällande omprövning av begränsning av offentliga tillställningar med mer än 50 deltagare, har SvFF valt att justera den tidigare gällande rekommendationen till svensk fotboll att genomföra alla matcher utan publik – till att medge publik upp till taket 50 personer, detta så länge som övriga föreskrifter och rekommendationer kring smittspridning och social distansering kan upprätthållas.

 

Med ovan som grund har vi i Frösö IF Fotboll tagit beslut om att tillåta publik upp till 50 personer på Länsförsäkringar AC (LAC) vid matcharrangemang.

 

För allas vår hälsa och för att ovan beslut ska fungera enligt givna regler och riktlinjer krävs att vi alla samarbetar kring matcherna och att vi tillsammans – publik, ledare och spelare, domare och funktionärer – agerar med ett stort sunt förnuft och vilja att detta ska bli bra för så många som möjligt. Vi är ännu i en pandemi och allas vårt fokus bör fortsatt vara att minska smittspridningen.

 

Notera att detta gäller matcharrangemang och att maxantalet för publik gäller för samtliga tre konstgräsplaner tillsammans vid samma tillfälle. Alltså inte 50 personer/fotbollsplan. (Lövsta gräsplan bedömer vi som en egen idrottsplats – då Frösö IF inte driftar densamma). Vi undanber oss fortsatt publik på lagens träningar. Detta helt enkelt för att vi ska kunna ha publik på matcherna och prioritera dessa.

 

För att vi tillsammans ska följa SvFF riktlinjer som möjliggör publik upp till 50 personer gäller:

 

  • Oavsett om man är spelare, ledare, domare, funktionär eller publik – är man sjuk – stannar man hemma!

 

  • De som är 70 år eller äldre, eller annars tillhör en riskgrupp, bör inte besöka matchen.

 

  • Vi uppmanar till en begränsning om 1 publik / spelare

Vid svar på kallelse till match i Sportadmin – noteras samtidigt av spelaren vem som kommer närvara – genom att lämna en kommentar i kallelsen. På detta sätt får ledarna och vi ett förhandsbesked om förväntad publik.

Gällande hemmamatcher för våra representationslag Dam div 3 och Herr Div 3 – vänligen följ deras egna forum för mer info inför match.

Obs att det fortsatt är möjligt att sända matcher via Min Fotboll.

  • Det kommer att tydliggöras på LAC vart du som publik får stå/sitta och vart lagen får vara. Vänligen respektera dessa markeringar. Vår bedömning utifrån hur anläggningen är utformad, är att ingen ska behöva stå närmare varandra än 1,5 m (om man inte vill och tillhör samma familj/sällskap).

 

  • Vid hemmamatch ska varje lag utse en publikvärd – som ska hålla uppsikt över publiken och har rätt å arrangörens vägnar att avvisa besökare om antalet övergår 50 eller om någon tydligt visar förkylningssymptom. Här blir då listan över anmälda 1 publik/spelare i kallelsen i Sportadmin vägledande. Spelas matcher på flera planer samtidigt, är det publikvärdarna i de olika hemmalagen som tillsammans gör en bedömning av läget och tar beslut om eventuell avvisning av publik. Rollen som publikvärd kan kännas svår, varför vi alla kring detta behöver hjälpas åt och vara lyhörda. I förråden kommer det finnas västar som ska bäras av publikvärdarna vid match. Kan lagen inte få fram någon publikvärd – ska matchen spelas utan publik.

 

  • Samtliga toaletter är upplåsta och goda möjligheter till handtvätt med tvål finns. Det är Östersunds kommun som sköter städningen på LAC. Skulle något saknas vänligen hjälp oss genom att felanmäla detta till kommunen.

 

  • Publik och besökare informeras om vad som gäller vid entréerna till området. Det Frösö-lag som är hemmalag informerar sina gäster i kallelse till match kring vad som gäller på LAC.

 

  • Fortsatt ingen fikaförsäljning på området.

 

  • Hjälp varandra vid träningar och matcher genom att hålla avstånd kring planerna. Vänligen ta samlingar före eller efter t.ex. träningar en bit ifrån planen så att nästa lag får utrymme.

Visar det sig att ovan inte fungerar tillfredsställande eller att detta inte sköts på ett bra nog sätt kommer vi att revidera detta beslut och återgå till publikförbud likt under våren.

Alla måste även vara införstådda med att läget kan skifta snabbt – nya beslut från myndigheter kan komma, situationen kan både förvärras och förbättras.

 

Med önskan om en frisk och utvecklande fotbollshöst!

 

Styrelsen Frösö IF Fotboll