Välkomna till Frösö 5-dagars – etapp 5

PM FRÖSÖ 5-DAGARS 2022

Etapp 5, lördag-söndag 21-22 maj

 

Tävlingsdagar Vi genomför Frösö 5-dagars femte etapp under två dagar. Under lördag 21maj finns det funktionärer på plats vid Frösö Sportstuga där första start ärklockan 10.00. Det finns kvar funktionärer fram till klockan 14.00 vid stugan.Anmälan sker via Eventor fram till lördag 21 maj klockan 10.00, därefter skeranmälan plats mellan 10.00-14.00. Efter

14.00 går det att starta men vi har ingen anmälan öppen då på plats vidSportstugan.

Det går att starta även efter 14.00 på lördag 21 maj men enbart om du har anmältdig via Eventor eller på plats under lördagen mellan 10.00-14.00. Det går ocksåatt springa utan tidtagning, för den som vill det. Då åker du upp till FrösöSportstuga under onsdag och betalar för en karta via Swish och sedan tar du enkarta i någon av lådorna som finns där och springer din bana. Dock utantidtagning.

Plats: Frösö sportstuga, Samåk gärna.

Bergsgatan avstängd, se mer info om detta nedan under ”trafik och parkering”

Avstånd till startfrån TC: Etapp 5: 600 meter Följ snitseltill start!

Miniknat startar och går i mål vid Sportstugan.

Trafik ochparkering Parkering sker på grusplanen strax ovanför Frösö Sportstuga. Från och med 2 maj kommer Bergsgatan på Frösön att vara avstängd, det betyder att alladeltagare måste köra runt Frösöberget för att ta sig till Frösö Sportstuga. Detgår alltså INTE att köra Frösöbron och sedan ta höger ut på Bergsgatan. Köristället över Frösöbron och ta vänster och runda Frösöberget. Detta gällersåväl gående, cyklandes som fordonstrafik.
Mål: Målstämpling sker ute i skogen, där slutar tiden att tas. Avläsning av ”löpar-pinnen” (Sportident) sker vid Frösö Sportstuga.

Miniknat har målstämpling vid Sportstugan alla etapper.

OBS: Det är viktigt att alla avläser sin pinne vid Frösö Sportstuga eftergenomfört lopp, annars kan inte någon tid ges.

Karta: Karta:

E 5 Östberget, 1:10 000/1:7 500, ekv. 5 m

Banor: Kartor med banorna finns uppsatta vid Sportstugan innan start.Banlängderna enligt följande:

Challenge lång:     6,5 km Svår 7:                6,4km

Svår 5:                4,9 km

Svår 3:                2,8 km

Medelsvår 3:        2,7km

Lätt 5:                 4,5 km

Lätt 2,5:               2,6 km

Mycket lätt 2:       1,9 km

Miniknat             1,0 km

 

Resultat: Resultat finns på TV-skärm vid Frösö Sportstuga under torsdagen så länge det finns funktionärer på plats. För resultatvisning övrig tid hänvisas till Eventoroch resultatlistor publiceras på Eventor efter att målet har stängt klockan 17.00på onsdag.
Avgifter: Vuxen: 70 :-

Ungdom (<17 år): 30:- (Frösö IF-medlem 0:-) SI-pinne: 30:- i hyra

Miniknat: 10:- (SI-pinne utankostnad) Plastficka: 10 :-

Swishbetalning för alla avgifter. Swisha på: 0708-100 666 (Niclas Lidström)

Terräng: Etapp 5: Östberget, Stigrik terräng, en hel del vindfällen finns kvar från förraåret. Det finns en hel del vindfällen i skogarna runt Frösöberget. Glöm intebort att det är förbjudet att passera tomtmark som är grönmarkerad på kartan.
Kontroll-

beskrivning:

Kontrolldefinition är tryckt på kartan. OBS, inga lösa definitioner på Etapp 4 och5.
Maxtid: 2 timmar. Målet stänger söndag 22 maj klockan 15.00. Efter den tidpunkten tas

kontroller in och ingen målgång kommer att tillåtas.

Prisutdelning: Utlottning av pris på samtliga banor efter varje etapp. Bland dem som deltarpå samtliga 5 etapper lottar vi ut finare priser!
Dusch: Dusch och omklädning är möjlig under lördag 21 maj klockan 10.00-14.00.
Servering: Äntligen får vi ha servering igen. I år är kolbullarna tillbaka, äntligen. I övrigt,korv, kaffe,

fikabröd, dricka mm.

Tävlingsledning: Etapp 5: Niclas Lidström, 0708-100 666
Banläggare/ban-

kontroll

Etapp 5: Johan Andreasson