Medlemsmöte Frösö IF

Torsdag 5 november genomförde Frösö IF ett medlemsmöte. I en säsong starkt påverkad av Coronapandemi ville huvudstyrelsen tillsammans med sektionerna ge en översikt av hur  verksamheten och föreningen klarat sig igenom den så här långt. Självklart har mycket varit sig olikt men trots allt har en hel del idrottsverksamhet kunnat genomföras. Lösningar, anpassningar och mycket nedlagt arbete har legat till grund för detta.

Ekonomiskt går föreningen mot ett betydande negativt resultat 2020. Vi fick 414 000:- i ekonomiskt kompensationsstöd från RF och det har varit ett mycket viktigt stöd i arbetet med landa året och försöka ersätta det bortfall på cirka 1,6 miljoner som blivit effekten av pandemin. Trots allt står Frösö IF ekonomiskt starkt men vi har några tuffa år framför oss för att återhämta oss från detta.

På mötet fylldes också huvudstyrelsen på när Annika Larsson och Niclas Lidström valdes in som ordinarie ledamöter. Varmt välkomna in i huvudstyrelsen!

Efter mötet meddelades vilken som tilldelats utmärkelsen ”Årets Frösöit” 2019 och det blev Daniel Lewandovski som främst är verksam inom barn – och ungdomsverksamheten i skidsektionen. En annan skidaktiv, Mattias Jaktlund, tilldelades Gamla Frösöiters utmärkelse August Stenströms minne. Vid nästa årsmöte som vi förhoppningsvis kommer kunna hålla fysiskt delas pris och välförtjänt uppskattning ut.

Nu återstår att avsluta 2020 på bästa möjliga sätt utifrån förutsättningarna och ta sikte på 2021 – då Frösö IF fyller 100 år!

Hälsningar Styrelsen Frösö IF