om frösö if

Frösö IF är en förening med ett flertal sporter och verksamheter. 2021 fyller vi 100 år!

Vi vill att skapa rörelseglädje och gemenskap hela livet - välkommen till oss!

Vår vision

Vi skapar livslång rörelseglädje och gemenskap för alla.

Vår mission

Frösö IF ska vara en naturlig del av Frösöns barn, ungdomar och vuxnas fritid, genom att vara där de finns inom idrotten samt i samverkan med skolor och fritidsgårdar, med målsättning att skapa livslång rörelseglädje.

Våra ledstjärnor

  • Frösö IF är främst en ungdomsförening för barn och ungdomar från 0–21 år
  • Glädje
  • Lärande
  • Prestation före resultat
  • Många – Länge – Bra
  • Alla får vara med – Alla ska kunna vara med
  • Finnas och vara en naturlig del av barnen och ungdomarnas vardag

Våra värdeord

Glädje

Idrott är rörelseglädje! Viktigast av allt! Det ska vara kul att röra på sig. Det ska vara roligt att vara med, komma till träningar, tävlingar och matcher. Målsättningen är att du ska längta till nästa träning.

Gemenskap

Man ska känna gemenskap i gruppen, laget och klubben. Känna att man är en del av ett sammanhang och tillhörighet. Vi har en gemensam föreningsanda. Viljan till gemenskap och att tillhöra en gemenskap är en av de starkaste drivkrafterna inom idrotten. Tillsammans mår vi bra och tillsammans når vi längre. Att vara delaktig och ta gemensamt ansvar, ger verksamheten och den enskilde ett mervärde. Oavsett idrott eller lagtillhörighet, gläds vi alla med och åt varandra.

För alla – utifrån sina förutsättningar

Alla är välkomna till oss! Vi vill att så många, så länge och så bra som möjligt ska känna rörelseglädje. Frösö IF vill medverka till förståelse för att alla människor har lika värde, oavsett kön, ålder, nationalitet, etniskt ursprung, sexuell läggning samt fysiska och psykiska förutsättningar. Mångfalden bidrar till utveckling av vår förening. Vi respekterar varandra och uppmuntrar fair play. Vi tar avstånd från fusk, doping, våld, mobbning och trakasserier. Alla deltar utifrån sina förutsättningar. Vi accepterar varandra (s olikheter.) Vi vill verka för att ge alla samma förutsättningar till idrott och rörelseträning.

Utveckling och lärande

Personlig utveckling inom både idrotten och gemenskapen. Ta ansvar, visa respekt och hänsyn. Vara förebilder. Avläsbara framsteg/lärande. Att växa med uppgiften. Prestation före resultat

Trygghet

Vi erbjuder en trygg psykiskt och fysisk miljö där alla kan känna trygghet. Förtroende för varandra, ordning och reda. Att vi har bra utbildade ledare. Tydlighet kring vad som gäller – alla säger samma sak inom föreningen… I Frösö IF finns en föreningskänsla där du vågar försöka, vågar misslyckas, vågar vinna och vågar vara den du är.

100 år som förening

Läs gärna mer om om vår förening under Frösö IF historik

Styrelse

LEDAMÖTER

Torbjörn Ryman
070-2615858
tobberyman@gmail.com

Niclas Lidström
070-8100666 
lidas@live.se 

Fredrik Gregorsson
070-283 58 11
fredrik.gregorsson@hotmail.com

Annika Larsson
070-6786874
annika@gejser.com

SUPPLEANT

Louise Toresson
076-134 90 51
louise.toresson@gmail.com

REVISOR

Kåre Karlsson

Dokument

Nyheter