Möte 31 januari

Digitalt föräldramöte 31 januari

Söndag 31 januari kl. 19:30-20:30 bjuder skidstyrelsen in till ett digitalt föräldramöte via Teams. Syftet med mötet är att beskriva verksamhetens inriktning och läget just nu. Det finns också möjlighet att ställa frågor om verksamheten. Representanter för både styrelsen, träningsgrupperna och barnskidskolan kommer att delta.

Inbjudan har skickats via utskick i Sport admin till alla som är registrerade i någon tränings- eller barnskidskolegrupp. Om du inte fått någon anmälan kan du höra av dig till ordförande Annika Larsson på annika@gejser.com.