Välkommen till Medlemsmöte!

Torsdag 5 november kl 19:00 kommer Frösö IF hålla ett medlemsmöte. Vid det ordinarie årsmötet beslutades att styrelsen ska kalla till ett medlemsmöte under senare delen av hösten 2020. Anledningen till detta är att styrelsen vid tidpunkten för årsmötet inte fullt kunde överblicka de konsekvenser som Coronapandemin medför för föreningen samt att vi behöver komplettera en del poster inom föreningen.

Vi hade förhoppningen om att kunna genomföra mötet fysiskt men det är inte möjligt utan det kommer att genomföras digitalt även denna gång. Alla medlemmar i Frösö IF är varmt välkomna att delta på mötet.

Då mötet sker digitalt måste man anmäla sig med namn och mejladress till frosoif@frosoif.se så att vi kan skicka ut länk och instruktioner för digitalt deltagande.

De frågor som kommer avhandlas på mötet är ekonomisk redovisning och effekter utifrån pandemin samt val av poster. I anslutning till mötet kommer vi också utse årets Frösö-it.

Välkommen

Hälsar Styrelsen Frösö IF