Om Frösö sportstuga

Frösö IF´s medlemmar har byggt, ägt och förvaltat Frösö Sportstuga (Frösö-Berge 21-121) sedan 1931.
Den ligger på en tomt där en gång i tiden ”skogen tog vid” och var under flera decennier en plats att
utgå ifrån för idrottande Frösöbor. I takt med att mer närliggande villabebyggelse har användningen för
dess ursprungliga ändamål minskat. Idag används den mycket begränsat för idrott och hyrs emellanåt
ut för privata fester vilket ibland medför negativa konsekvenser i form av driftstörningar och även för
idrottsföreningens profil.
Frågan väcktes därför om dess framtid och behov av utveckling. Undertecknade medlemmar av Gamla
Frösöiter har av Frösö IF´s huvudstyrelse fick därför 2015 uppdraget att utreda frågan. Vi landade en
försäljning av tomten och en nybyggnation av nytt klubbhus i anslutning till Frösö IF´s huvudarena
Lövsta IP, där den allra största delen av Frösö IF´s verksamhet pågår, var det bästa alternativet och det är
den linje vi jobbat efter.
Frösö Sportstuga stod klar år 1931 efter initiativ av ett gäng idrottade Frösö IF-ungdomar och deras
föräldrar som ledde till ett första spadtag 1928. Syftet var att skapa en samlingspunkt för idrott, möten
och nöjen.
Budgeten, som var minimal bestod av skänkta insamlade medel och ett lån på 300 kronor. Projektet
kunde komma igång när bonden Per Magnér skänkte tomten och andra välgörare tillhandahöll material.
Ritning saknades men snickaren Per Strömberg stod för sakkunskapen och styrde upp de många
frivilliga krafterna. I oktober 1931 så var de insamlade pengarna slut och man fick ta ett lån på 500 kr.
Bygget stod i alla fall klart samma år och hade kostat 1 500 kronor 46 öre. Skulden var på 800 kronor
men den började omgående amorteras av med behållningen från skidutflykter, danser med servering.
Redan två år senare började man diskutera en utbyggnad och den 25 oktober 1935 konstituerades Frösö
Sportstuga u. p. a. Nu anlitades ingenjör Sven Grufman som konstruerade tillbyggnaden.
Under åren som följde var Frösö Sportstuga något av ett nav i Frösö IF´s verksamhet.
Efter O-ringen 1989, som arrangerades av Frösö IF, byggdes det till ett annex med bastu och klubblokaler.
Även idag pågår viss idrottslig och klubbanknuten verksamhet stugan, främst i form av utgångspunkt
för orienteringen Frösö Femdagars under våren, men sammantaget i betydligt mindre omfattning än
tidigare decennier. Idag har bebyggelse ”ringat in” sportstugan så att den nu i praktiken ligger ”mitt i” ett
villaområde och det mesta av Frösö IF´s verksamhet sker runt Lövstaområdet.
Summerat kan man beskriva Frösö Sportstuga som ett resultat av stor idealism och föreningsanda. Det
resulterade i en funktionell och manifesterande byggnad av stor betydelse men som genom förändring
av grannskapet och föreningens verksamhet förlorat sin position som centrum för Frösöns idrottsliv.
Därför har vårt mål varit att omvandla värdet av en stor tomt i ett bostadsområde till att åter bli en
resurs för den dagliga idrotten.
För Gamla Frösöiter
Kjell Lundberg Christer Ågren