Om Frösö sportstuga

Frösö IF´s medlemmar har byggt, ägt och förvaltat Frösö Sportstuga (Frösö-Berge 21-121) sedan 1931. Den ligger på en tomt där en gång i tiden ”skogen tog vid” och var under flera decennier en plats att utgå ifrån för idrottande Frösöbor. I takt med att mer närliggande villabebyggelse har användningen för dess ursprungliga ändamål minskat. Idag […]